Mediabank

maastricht-sphinxkwartier.jpg
 
 

GEBRUIK MEDIABANK MAASTRICHT MARKETING

De digitale foto’s mogen gebruikt worden in artikelen in kranten of magazines, TV-programma’s en websites in relatie tot promotionele uitingen van de stad Maastricht. Duplicatie en commercieel gebruik zijn verboden tenzij met expliciete toestemming van de fotograaf.

Aan bovengenoemd gebruik van de foto’s zijn geen kosten verbonden, wel is creditvermelding vereist op de volgende manier: Maastricht Marketing | naam fotograaf.