English below

TEFAF & the City

14 t/m 24 maart 2019

Heb je de nieuwe campagnebeelden al gezien van TEFAF & the City? Nadat de TEFAF in 2018 bijtekende om de komende 10 jaar in Maastricht te blijven is de samenwerking verder geïntensiveerd. Nog nooit is de draagkracht zo groot geweest bij de samenwerkende partijen;  de culturele instanties, Gemeente Maastricht, Provincie Limburg, MECC, Chapeau, Stichting Samenwerkende Hotels Maastricht, Centrummanagement, TEFAF en Maastricht Marketing.

Leontien Mees, directeur Maastricht Marketing: “De kracht van de campagne die wij ontwikkelden, zit in het vermogen om samen te werken. Wij positioneren de hele stad als plek waar kwaliteit van leven de standaard is en daar is cultuur uiteraard een essentieel onderdeel van. Patrick van Maris: “In 2018 hebben we getekend voor een tienjarige samenwerking met het MECC, de stad Maastricht en de Provincie Limburg met de gezamenlijke ambitie om een omgeving te creëren waarin de beurs verder kan groeien en ontwikkelen. Onze band met Maastricht is sterk en deze campagne is een van de manieren deze samenwerking verder te versterken."

De nieuwe campagnebeelden brengen letterlijk TEFAF en Maastricht dichter bij elkaar. Maar wat zie je nu eigenlijk?

MONTAGE 2019 GOUVERNEUR.jpg

Het portret ‘Governor of Maastricht from 1632 – 1637’ is te zien bij The Weiss Gallery (op TEFAF) i.c.m. het Stadhuis

MONTAGE 2019 JONGEN VIOOL.jpg

Het portret 'Acrobat with violin' is te zien bij galerie Bottegantica (op TEFAF i.c.m. 'An Oriental Alabaster vase filled with different flowers, resting on a base, on which children are shown in bas-relief' te zien bij galerie Talabardon & Gautier (op TEFAF). Met de Sint Servaasbrug en het Bonnefantenmuseum op de achtergrond.

MONTAGE 2019 VROUW.jpg

Het portret ‘Young lady with a pink ribbon’ is te zien bij galerie ÅMELLS op TEFAF Maastricht i.c.m. de basilieken van Maastricht.

De credits voor de campagnebeelden gaan naar ontwerpbureau Zuiderlicht en fotograaf Hugo Thomassen.


Information in English

TEFAF & the City

14-24 March 2019

Have you seen the images for the new TEFAF & the City campaign yet? Since TEFAF signed to stay on in Maastricht for the next ten years in 2018, the relationship has only become closer. Never has there been so much support among the collaborating parties: the cultural institutes, the Municipality of Maastricht, the Province of Limburg, MECC, Chapeau, Stichting Samenwerkende Hotels Maastricht (the Maastricht Foundation for Collaborating Hotels), Centrummanagement (Maastricht city-centre management), TEFAF, and Maastricht Marketing.

 Leontien Mees, Director of Maastricht Marketing, elaborates: ‘What makes the campaign we have developed so powerful is our ability to collaborate. We are putting the entire city on the map as a place where a high quality of life is the standard. It goes without saying that culture is an essential part of this. ‘In 2018, we signed a contract for a ten-year partnership with MECC, the City of Maastricht, and the Province of Limburg with the shared ambition of creating an environment with sufficient opportunities for the fair’s further growth and development,' says Patrick van Maris. 'We enjoy strong ties with Maastricht and this campaign contributes to further strengthening this partnership.’

The new campaign images really bring TEFAF and Maastricht closer together. But what do they actually show?

MONTAGE 2019 GOUVERNEUR.jpg

The portrait Governor of Maastricht from 1632 to 1637 can be seen at The Weiss Gallery (at TEFAF) in combination with the City Hall. 

MONTAGE 2019 JONGEN VIOOL.jpg

The portrait Acrobat with violin is on display at Galerie Bottegantica (at TEFAF), in combination with An Oriental Alabaster vase filled with different flowers, resting on a base, on which children are shown in bas-relief, which can be found at Galerie Talabardon & Gautier (at TEFAF), with the St Servatius Bridge (Sint Servaasbrug) and the Bonnefantenmuseum in the background.

MONTAGE 2019 VROUW.jpg

The portrait Young lady with a pink ribbon is on display at Galerie ÅMELLS at TEFAF Maastricht in combination with the basilicas of Maastricht.

The credits for the campaign images go to the Zuiderlicht design agency and photographer Hugo Thomassen.