Zorg voor je schatten

Maastricht en de Nachtwacht hebben een bijzonder verhaal. De Nachtwacht werd tijdens de Tweede Wereldoorlog samen met zo’n 800 andere kunstschatten opgeslagen in de Kluis van de Sint Pietersberg. In het kader van het Rembrandtjaar (2019) en 75 jaar bevrijding (2019/2020) is het project ontwikkeld ‘Zorg voor je schatten’. Dit project heeft als doel om dit historische verhaal te vertellen richting kinderen en jongeren. Onderstaande partijen hebben dit project mogelijk gemaakt.

Care for your treasures

Maastricht and the Night Watch have a special story. During World War II, the Night Watch was stored together with some 800 other art treasures in the Kluis of Sint Pietersberg hill. In the context of the Rembrandt year (2019) and 75 years of liberation (2019/2020), the project "Care for your treasures" has been developed. This project aims to tell this historical story to children and young people. The parties below have made this project possible.